rodzina 500+

500+ uwzględnione do zdolności kredytowej

Ireneusz BąkKredyt gotówkowy

Jak wiadomo program Rodzina 500+ to systemowe wsparcie polskich rodzin. Pieniądze z tego programu zgodnie z ustawą powinny być wydatkowane na cele związane z wychowywaniem dzieci. Takim celem może być zakup komputera, remont pokoju, zakup nowych mebli itd. Często jedyną możliwą drogą do zrealizowania tych potrzeb jest zaciągnięcie kredytu. Jednak, aby go zaciągnąć trzeba posiadać zdolności kredytowej. Co nie zawsze jest sprawą jasną i oczywistą.

Banki bazując na przepisach prawa oraz rekomendacjach m.in. KNF tworzą własną politykę kredytową. Na jej podstawie analizują oraz weryfikuje, czy sytuacja finansowa danego klienta umożliwi mu spłatę rat kredytu. Dlatego bank badając zdolność kredytową klienta będzie chciał uzyskać poniższe informacje:

  • wysokość dochodów i posiadany majątek,
  • typ zatrudnienia lub rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej,
  • długość okresu zatrudnienia lub istnienia firmy,
  • ilość posiadanych dzieci,
  • posiadane zobowiązania kredytowe.

Po analizie tych informacji, bank wydaje decyzję kredytową z informacją czy klient posiada zdolność kredytową i uzyskuje kredyt czy jej nie posiada i nie otrzymuje kredytu.

Sytuacja ta może ulec zmianie na korzyść kredytobiorców, ponieważ trzy banki: Deutsche Bank S.A., Raiffeisen Polbank oraz Bank Ochrony Środowiska (BOŚ Bank) zdecydowały się, aby przy wyliczeniu zdolności kredytowej dla kredytów gotówkowych uwzględnić środki z programu Rodzina 500+.

Jeśli chcieliby Państwo poznać swoją zdolność kredytową oraz poznać ofertę tychże banków zapraszamy do kontaktu. Wyliczymy dla Państwa wysokość potencjalnej raty oraz poinformujemy o wszystkich kosztach.

Skorzystaj z bezpłatnej porady!

Bezpłatne spotkanie z ekspertem finansowym w dogodnym czasie i miejscu.

[AKTUALIZACJA:

W związku z przeniesieniem wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. do Santander Bank Polska S.A. obejmującej bankowość detaliczną i business banking, wraz z domem maklerskim DB Securities S.A., z wyłączeniem portfela kredytów mieszkaniowych oraz pożyczek hipotecznych, denominowanych w walutach obcych produkty te nie są już oferowane przez Deutsche Bank Polska S.A. Link: Informacje o DB Polska]

Udostępnij