Alior Bank

Alior Bank – ustanawianie hipotek na nieruchomościach rolnych

Ireneusz BąkZabezpieczenie kredytu

Informujemy, iż Alior Bank powraca do ustanawiania hipotek na nieruchomościach rolnych według ogólnych zasad, tj. do 150% wartości wierzytelności w PLN i 170% wartości wierzytelności dla walut innych niż PLN.

Budujesz dom? Skontaktuj się z nami!

Umów się na spotkanie z ekspertem w dogodnym czasie i miejscu.

Ponownie dopuszczane jest także ustanawianie hipotek łącznych na nieruchomościach rolnych o sumie wpisu odpowiadającego 150%/170% wartości wierzytelności.

Odwołana zostaje komunikacja w zakresie dotyczącym ograniczenia i wymogu ustanawiania hipotek do aktualnej wartości nieruchomości z operatu szacunkowego.

Maksymalne LTV pozostaje na poziomie 65% do dnia wejścia w życie przepisów wprowadzanych ustawą o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie ustaw o księgach wieczystych i hipotece.

Udostępnij