Aviva

Allianz zakończył proces przejęcia spółek z Grupy Aviva w Polsce i na Litwie.

Ireneusz BąkUbezpieczenia

Allianz ogłosił dzisiaj zakończenie procesu przejęcia spółek z Grupy Aviva w Polsce i na Litwie.
Transakcja została ogłoszona 26 marca 2021 r. i jest największym przejęciem Grupy Allianz od dekady. W jej ramach, Allianz nabył polskie spółki z Grupy Aviva zajmujące się ubezpieczeniami na życie i majątkowymi, a także towarzystwo funduszy emerytalnych i towarzystwo funduszy inwestycyjnych. Transakcja obejmuje także nabycie po 51% akcji w spółkach joint venture Avivy i Santander Bank Polska oferujących życiowe i majątkowe produkty bancassurance. Transakcja dotyczy także spółki z Grupy Aviva działającej na Litwie.


W wyniku transakcji, Allianz stał się drugim największym międzynarodowym graczem w Europie Środkowo-Wschodniej pod względem zysku z działalności operacyjnej. Na polskim rynku, Allianz stał się piątym co do wielkości ubezpieczycielem i drugim pod względem wielkości składki w segmencie ubezpieczeń na życie.

Serdecznie witamy naszych współpracowników i klientów dołączających do społeczności Grupy Allianz. Po zakończeniu transakcji, chcemy sprawnie przeprowadzić przez okres zmian 2 400 pracowników, 4 000 agentów oraz prawie 5 milionów klientów w Polsce i na Litwie. Zakończenie fuzji naszych polskich spółek planowane jest na połowę 2022 roku, ale już teraz zaczynamy budować silną organizację opartą na utalentowanych pracownikach, szerokiej sieci dystrybucyjnej, zdywersyfikowanym katalogu produktów i zwiększonej skali. Wspólnie wzmocnimy naszą pozycję wiodącego międzynarodowego gracza w Polsce tworząc unikatową wartość dla naszych klientów.

Petros Papanikolaou, prezes Allianz w Europie Środkowo-Wschodniej

Allianz ogłosił także że z dniem 30 listopada 2021, stanowisko prezesa zarządu Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. i Aviva sp. z o.o. obejmuje Jolanta Karny. Przed zmianą Jolanta pełniła rolę Wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego za Sprzedaż i Marketing, w tym za sieć agentów Aviva i rozwój organizacji w Polsce. Nominacja ta wymaga zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Jolanta Karny zastąpi Adama Uszpolewicza, który dołączył do Avivy w 2007 roku i pełnił rolę Prezesa Avivy w Polsce w latach 2007-2008 oraz od 2013 roku. Adam znacząco przyczynił się do zbudowania silnej pozycji Aviva w Polsce.

źródło: https://media.aviva.pl/

Udostępnij