Pekao

Bank Pekao S.A. – zmiany w regulacjach

Ireneusz BąkKredyty hipoteczne, Zabezpieczenie kredytu

Bank Pekao S.A. z dniem 1 lipca 2016 dokonuje zmian w regulacjach dotyczących kredytów mieszkaniowych.

Główne zmiany dotyczą następujących rzeczy:

1. podwyższenie marży Banku na okres przejściowy w miejsce ubezpieczenia spłaty kredytu – do 30 czerwca 2016 obowiązywała zasada, że klient korzystający z kredytu mieszkaniowego musiał na czas wpisu hipoteki skorzystać z ubezpieczenia spłaty kredytu stosowanego jako formy zabezpieczenia na okres przejściowy. Obecnie bank z tego tytułu będzie podwyższał marżę o 1 p.p. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki umownej. Alternatywnie klienci mogą ustanowić zabezpieczenie na okres przejściowy w jednej z następujących form:

– hipoteka na innej nieruchomości,
– poręczenie według prawa cywilnego lub weksel własny,
– zabezpieczenie płynne.

2. zmianie ulega też formularz wniosku o udzielenie kredytu mieszkaniowego.

Udostępnij