Konto mieszkaniowe

Konto Mieszkaniowe – od kiedy i dla kogo?

Ireneusz BąkKonto mieszkaniowe, Oszczędzanie, Warto wiedzieć

Prowadzenie konta to zobowiązanie do systematycznego oszczędzania przez okres od 3 do 10 lat kalendarzowych.

Kto może otworzyć Konto Mieszkaniowe:

Konto będzie mogła otworzyć osoba, która nie ma i nie miała mieszkania, domu jednorodzinnego lub spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego. W programie może także wziąć udział osoba, która w jednym posiadanym lokalu mieszka z co najmniej dwójką własnych lub przysposobionych dzieci.

Mieszkanie nie może być większe niż:

 • 50 m2 w przypadku 2 dzieci
 • 75m2 w przypadku 3 dzieci
 • 90 m2 w przypadku 4 dzieci
 • bez ograniczeń w przypadku 5 lub większej liczby dzieci.

Z programu może skorzystać także osoba posiadająca prawo do mieszkania, które:

 • nabyła w drodze dziedziczenia w okresie po rozpoczęciu oszczędzania,
 • odnosi się albo odnosiło do współwłasności nie więcej niż jednego mieszkania albo domu jednorodzinnego w udziale nie wyższym niż ? (50%), nabytego w drodze dziedziczenia przed rozpoczęciem oszczędzania,
 • dotyczy albo dotyczyło mieszkania lub domu jednorodzinnego wyłączonego z użytkowania w związku z katastrofą budowlaną lub wskutek działania żywiołu.
 • zostało ustanowione w wyniku roszczenia, o którym mowa w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (dotyczy spółdzielczego prawa do lokalu).

Program umożliwia również założenie konta mieszkaniowego dla małoletniego dziecka, po osiągnięciu przez nie 13. roku życia. Wówczas można regularnie oszczędzać na zakup mieszkania własnego dziecka. Należy jednak zachować regularność wpłat, czyli minimum 11 w roku w kwocie od 500 zł do 2 tys. zł.

Szukasz NAJLEPSZEGO
kredytu mieszkaniowego?

Umów się na spotkanie z ekspertem
w dogodnym czasie i miejscu.

Zasady:

 • Minimalna wpłata miesięczna ? 500 zł (6 tys. zł rocznie), a maksymalna 2 tys. zł (24 tys. zł rocznie).
 • W każdym roku 1 miesiąc wakacji od oszczędzania bez konsekwencji.
 • Możliwe wpłaty w różnej wysokości.
 • Minimum 11 wpłat w trakcie roku w kwocie co najmniej 500 zł ? to gwarancja dodatkowej Premii Mieszkaniowej od państwa. Jeśli w jednym roku nie spełnisz tego warunku, nadal możesz dostać premię w kolejnym roku, o ile spełnisz warunek 11 wpłat.

Premia Mieszkaniowa od państwa:

Każdemu oszczędzającemu zostanie naliczona, co roku, specjalna Premia Mieszkaniowa. Będzie ona równa rocznemu wskaźnikowi inflacji lub wskaźnikowi zmiany wartości ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego. Premia naliczana będzie corocznie i wypłacana jednorazowo. W  każdym roku wybierany będzie wskaźnik korzystniejszy dla oszczędzającego.

Oszczędności będą dodatkowo oprocentowane zgodnie z ofertą banku, przy czym odsetki będą zwolnione z podatku Belki.

Premia Mieszkaniowa i zwolnienie z podatku będą przysługiwać wyłącznie w przypadku wypłaty odłożonych środków na:

 • zakup pierwszego mieszkania, w tym
 • zakup lub budowę domu jednorodzinnego
 • sfinansowanie części kosztów inwestycji prowadzonej w ramach kooperatywy mieszkaniowej lub ustanowienie spółdzielczego prawa do lokalu
 • wkład mieszkaniowy w spółdzielni mieszkaniowej
 • partycypację w SIM albo TBS
 • nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej lub jej części w celu budowy na niej domu jednorodzinnego.

W przypadku zakończenia oszczędzania na wydanie środków będzie 5 lat.

Przykładowy scenariusz oszczędzania:

Pan Jan regularnie odkładał po 1000 zł miesięcznie. W ciągu roku odłożył 12000 zł. Inflacja w danym roku przykładowo wyniosła 9,6%. Naliczona premia mieszkaniowa wyniesie 624 zł. W kolejnym roku pan Jan dalej wpłacał po 1000 zł. Zaoszczędził kolejne 12000 zł, a jego jego wpłacony kapitał to 24000 zł. Przyjmując, że inflacja pozostanie na tym samym poziomie jego premia mieszkaniowa powiększy się o 1776 zł i wyniesie 2400 zł. W kolejnym roku, przy takich samych wpłatach i inflacji, kapitał wyniesie już 36000 a premia mieszkaniowa wzrośnie do 5328 zł.

Jednocześnie, przez cały okres oszczędzania, gromadzone środki będą podlegać oprocentowaniu na zasadach oferowanych przez bank jak przy zwykłym koncie oszczędnościowym. W przeciwieństwie jednak do zwykłego konta oszczędnościowego, uzyskany zysk będzie zwolniony z podatku Belki.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/konto-mieszkaniowe

Udostępnij