Mieszkanie dla Młodych

Mieszkanie dla Młodych

Ireneusz BąkMieszkanie dla młodych

Poniżej przedstawiamy komunikat Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) odnośnie programu Mieszkanie dla Młodych (MdM):

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na ogromne zainteresowanie programem ?Mieszkanie dla młodych?, w dniu 01 sierpnia 2017 r. wchodzi w życie Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi. Zmiana ta pozwoli na zwiększenie kwoty zaplanowanej na wypłatę finansowego wsparcia w bieżącym roku z 95% do 100% określonego w ustawie limitu środków oraz umożliwi przyjmowanie wniosków na rok 2018, do chwili osiągnięcia limitu w postaci całej kwoty limitu określonego na ten rok. W związku z powyższym BGK w dniu 7 sierpnia 2017 r. planuje opublikowanie komunikatu BIP o wznowieniu od dnia 8 sierpnia 2017 r. możliwości składania wniosków o dofinansowanie wkładu własnego w ramach rządowego programu ?Mieszkanie dla młodych? do momentu wykorzystania kwoty 67 mln zł i osiągnięcia poziomu 100% planowanych wypłat na bieżący rok, a więc do wysokości 746 mln zł.

Zgodnie z przepisami ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, rozpatrzone zostaną wszystkie wnioski nabywców o dofinansowanie wkładu własnego, przekazane do BGK do dnia ogłoszenia informacji o osiągnięciu poziomu 100% wykorzystania środków przewidzianych przepisami ustawy. W stosunku do znacznej części wniosków prawdopodobne jest zaistnienie sytuacji braku możliwości przyznania dofinansowania i zwrotu wniosku bez jego rozpatrzenia z końcem roku, na który planowana była wypłata finansowego wsparcia.

Jednocześnie informujemy, że wymieniona na wstępie zmiana ustawy dotyczy także środków, przeznaczonych do wypłaty w roku 2018. W związku z tym, że będzie to ostatni rok funkcjonowania programu ?Mieszkanie dla młodych?, wnioski o przyznanie finansowego wsparcia w ramach dostępnego limitu będzie można składać w okresie od 01 stycznia do 30 września 2018 r. w ramach przewidzianego ustawą limitu przeznaczonego na finansowe wsparcie, tj. do wysokości 762 mln zł.

Projekt zmiany ustawy dostępny jest na stronie Sejmu RP w następującej lokalizacji:

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=7A233D4F23741D51C1258141003D16F5

W celu uzyskania szczegółowych informacji, dotyczących możliwości i warunków złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego z planowaną datą wypłaty na 2017 r., prosimy o kontakt z wybraną instytucją kredytującą, współpracującą z BGK w zakresie obsługi rządowego programu ?Mieszkanie dla młodych?. Wykaz instytucji dostępny jest na stronie internetowej BGK:

https://www.bgk.pl/bip/wykaz-instytucji-kredytujacych-uczestniczacych-w-programie-mieszkanie-dla-mlodych-30/

Udostępnij