Kredyt obrotowy

Kredyt obrotowy może zostać przeznaczony na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością Kredytobiorcy np. zakup surowców, towarów, finansowanie składników produkcji, finansowanie należności za wykonane roboty, usługi czy dostawy.

Kredyt może być udzielony jako krótko- lub średnioterminowy, a w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych np. rodzajem prowadzonej przez Kredytobiorcę działalności kredyt obrotowy w rachunku kredytowym może być udzielony jako kredyt długoterminowy. Spłata kredytu obrotowego może następować co miesiąc, co kwartał albo na koniec ustalonego z bankiem okresu kredytowania. Spłaty powinny być dopasowane do cyklu osiągania przychodów przez firmę (na przykład po zrealizowaniu kontraktu przez firmę).

Korzystając z naszych usług, zyskujesz:

 • pomagamy bezpłatnie
 • oszacujemy Twoją zdolność kredytową oraz zaproponuje rozwiązania dopasowane do Twoich potrzeb
 • porównamy dla Ciebie ofertę kilku banków
 • omówimy i wytłumaczymy Ci wszystkie koszty kredytu
 • pomożemy Ci skompletować dokumenty potrzebne do złożenia wniosku w banku
 • przed podpisaniem umowy kredytowej wyjaśnimy Ci wszystkie zapisy, które się w niej znajdują
 • dodatkowo chętnie odpowie na Twoje wszystkie pytania

Korzyści z kredytu obrotowego:

 • stabilne i bezpieczne finansowanie bieżącej działalności
 • komfort posiadania zaplecza finansowego na realizację bieżących płatności
 • wzrost rentowności firmy
 • automatyczna i natychmiastowa spłata kredytu z wpływów na rachunek (w przypadku kredytu w rachunku bankowym)
 • możliwość automatycznego przedłużania okresu finansowania bez zbędnych formalności
 • możliwość uzyskania najdłuższego na rynku okresu finansowania kredytem obrotowym
 • możliwość wielokrotnego wykorzystania przyznanego limitu (w przypadku kredytów w formie linii odnawialnych)
 • szeroki zakres uznawanych zabezpieczeń

Z uwagi na konieczność dostosowania warunków kredytu obrotowego do sytuacji firmy, każdy kredyt obrotowy będzie poprzedzony dokładnym poznaniem firmy przez Bank. Kredyt zostanie uruchomiony na wyodrębniony rachunek bankowy. W przypadku kredytu obrotowego przyjmuje się różnego rodzaju zabezpieczenia. Rodzaj zabezpieczenia zależy od wielkości kredytu oraz od okresu na jaki zostaje przyznany, a także od poziomu ryzyka określonego przez Bank. Zabezpieczeniem może być weksel, poręczenie, cesja wierzytelności wynikających z kontraktów, nieruchomość.

W razie wątpliwości lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z naszymi ekspertami poprzez telefon lub formularz kontaktowy.