Leasing

Leasing jest jednym z najbardziej popularnych sposobów finansowania inwestycji na rynku polskim. Przy stosunkowo minimalnych formalnościach dokumentowych pozwala firmie na zainwestowanie w nowe środki transportu, maszyny, urządzenia, jak również kupno oprogramowania czy leasing nieruchomości.

Korzystając z leasingu:

 • nie musisz gromadzić dużej ilości dokumentów
 • czas akceptacji Twojego wniosku jest znacznie krótszy w porównaniu z czasem potrzebnym na przyznanie kredytu
 • nie obniżasz swojej zdolności kredytowej, bez względu na liczbę i wartość leasingowanych przedmiotów
 • nie ponosisz dodatkowych opłat z tytułu prowizji, jak ma to miejsce przy kredycie bankowym
 • otrzymujesz duże korzyści podatkowe

Korzystając z naszych usług, zyskujesz:

 • pomagamy bezpłatnie
 • porównamy dla Ciebie ofertę kilku firm
 • omówimy i wytłumaczymy Ci wszystkie koszty związane z leasingiem
 • pomożemy Ci skompletować dokumenty potrzebne do złożenia wniosku
 • dodatkowo chętnie odpowie na Twoje wszystkie pytania

Najbardziej popularne rodzaje leasingu:

 • Leasing operacyjny – wyróżnia się tym, że Leasingobiorca w całości zalicza czynsze leasingowe oraz opłatę wstępną w koszty uzyskania przychodu. Natomiast Leasingodawca dokonuje amortyzacji przedmiotu leasingu. Właśnie amortyzacja ma znaczący wpływ na minimalny okres trwania umowy leasingowej. Ograniczenie to ma jednak zastosowanie tylko przy leasingu operacyjnego. Ustawa jasno precyzuje okres trwania umowy leasingu operacyjnego – jest to co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji przedmiotu leasingu. Bazując na przykładzie najbardziej popularnego przedmiotu leasingu czyli na samochodach osobowych i dostawczych, które mają stawkę amortyzacji 20% – standardowa amortyzacja trwałaby 5 lat. Stąd 40% normatywnego czasu amortyzacji daje nam minimalny okres leasingu operacyjnego w postaci 2 lat.
 • Leasing finansowy – tym różni się od leasingu operacyjnego, że amortyzacji przedmiotu leasingu dokonuje Leasingobiorca. Natomiast kosztem uzyskania przychodu dla Leasingobiorcy jest tylko część odsetkowa raty leasingowej (podobnie jak w przypadku kredytów bankowych). Koszty związany z częścią kapitałową raty leasingowej rozliczany jest w ramach amortyzacji. Minimalny okres leasingu finansowego zazwyczaj oscyluje w okolicy 6 miesięcy a maksymalny to nawet 84 miesiące.
 • Leasing zwrotny – jest szczególną odmianą leasingu. Jeżeli założymy, że przyszły Leasingobiorca sprzedaje firmie leasingowej składnik swojego majątku (np. samochód lub maszynę), a następnie zastrzega dla siebie prawo jego dalszego użytkowania na warunkach ustalonych w umowie leasingu po cenie, która odzwierciedla jego bieżącą wartość rynkową – to taką transakcję określa się mianem „leasingu zwrotnego”. Należy pamiętać, że istotą leasingu zwrotnego jest powiązanie umowy leasingu z poprzedzającą ją umową sprzedaży. Od chwili zawarcia umowy sprzedaży właścicielem przedmiotu, w sensie prawnym, jest finansujący (Leasingodawca). Aczkolwiek w sensie ekonomicznym, nic się nie zmienia, ponieważ Leasingobiorca nadal korzysta z przedmiotu leasingu.

Proces finalizacji umowy leasingu zazwyczaj nie przekracza 24 godzin, licząc od momentu dostarczenia wszystkich niezbędnych dokumentów. Charakteryzuje się również uproszczonym trybem weryfikacji leasingobiorcy.