Bezpieczny Kredyt 2%

Bezpieczny Kredyt 2%

Kto może skorzystać z Bezpiecznego kredytu 2%?

Z programu Bezpieczny kredyt będą mogły skorzystać osoby, które:

 • jesteś singlem w wieku do 45 lat,
 • jesteś w związku małżeńskim lub w związku nieformalnym i wychowujecie wspólne dziecko,
 • nie jesteś/nie byłeś właścicielem mieszkania, domu, ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu.
 • mają zdolność kredytową adekwatną do kwoty kredytu

Uwaga!
Jeśli jesteście małżeństwem lub rodzicami co najmniej jednego wspólnego dziecka, warunek wieku (do 45 lat) spełniać musi przynajmniej jedno z Was.

Możesz złożyć wniosek o Bezpieczny kredyt 2 procent, jeśli w dniu jego złożenia nie masz ukończonych 45 lat oraz prowadzisz gospodarstwo domowe:

 • na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli posiadasz obywatelstwo polskie lub prowadzisz gospodarstwo domowe wspólnie z osobą, która posiada takie obywatelstwo, a Bezpieczny kredyt 2 procent jest udzielany Tobie wspólnie z tą osobą. Jeśli jesteście małżeństwem lub rodzicami co najmniej jednego wspólnego dziecka, warunek wieku (do 45 lat) spełniać musi przynajmniej jedno z Was.

BEZPIECZNY KREDYT 2%!

Umów się na spotkanie z ekspertem
w dogodnym czasie i miejscu.

Parametry kredytu:

 • okres spłaty – min. 15 lat,
 • waluta kredytu – PLN,
 • maksymalna kwota kredytu:
  • 500 tys. zł,
  • 600 tys. zł jeśli prowadzisz gospodarstwo domowe wspólnie z małżonkiem lub w skład Twojego gospodarstwa domowego wchodzi co najmniej jedno dziecko,
  • 100 tys. zł na dokończenie budowy domu jeśli:
   • budowałeś go do tej pory za gotówkę,
   • prowadzisz jednoosobowe gospodarstwo domowe,
  • 150 tys. zł na dokończenie budowy domu jeśli:
   • budowałeś go do tej pory za gotówkę,
   • prowadzisz gospodarstwo domowe wspólnie z małżonkiem lub w skład Twojego gospodarstwa domowego wchodzi co najmniej jedno dziecko,
 • kredyt będzie udzielany do 31 grudnia 2027 r. (a w przypadku kredytu na dokończenie bu-dowy domu do 31 grudnia 2025 r.)
 • rodzaj stopy oprocentowania kredytu – okresowo stała w okresie pierwszych 120 miesięcy spłaty kredytu, ustalana na okres 60 miesięcy,
 • okres stosowania dopłat do rat – 120 miesięcy,
 • sposób spłaty:
  • w okresie stosowania dopłat do rat kredytu spłacasz kredyt w ratach malejących, czyli raty kredytu w części kapitałowej są równe (z uwzględnieniem całego okresu kredytowania),
  • po wygaśnięciu dopłat – w ratach równych, chyba że złożysz wniosek o utrzymanie dotychczasowego sposobu spłaty,
 • jeśli nie masz wkładu własnego albo Twój wkład własny jest niższy niż 20 proc. całkowitej kwoty wydatków, w celu pokrycia których udzielany jest ten kredyt, różnica pomiędzy 20 proc. całkowitej kwoty wydatków, a Twoim wkładem własnym będzie objęta gwarancją wkładu własnego w BGK.

Wysokość rat kredytu hipotecznego – przykłady:

Małżeństwo z jednym dzieckiem wzięło kredyt na okres 30 lat na kwotę 550 tys. zł. Oprocentowanie o stałej stopie wynosi 8,46%. Dla ustalenia dopłaty jest one pomniejszone o 10% (uwzględnienie składnika marży), czyli wynosi 7,61%.

   • W okresie 10 lat dopłata ze środków Rządowego Funduszu Mieszkaniowego pomniejszy ratę. Raty kapitałowo-odsetkowe będą w tym czasie malejące, dlatego rata i wysokość dopłaty będą się zmieniały.
   • Dla pierwszej raty różnica to prawie 2,6 tys. zł. Rata bez dopłaty wyniesie ok. 5,4 tys. zł, a z dopłatą ok. 2,8 tys. zł.
   • Po 10 latach kredytobiorca będzie spłacał kredyt w formie stałej raty kapitałowo-odsetkowej (przejście na tzw. annuitet). Bez zmiany oprocentowania miesięcznie będzie to 3 172,74 zł. Kwota ta może być niższa np. z uwagi na nadpłatę kredytu czy niższe stopy procentowe.
   • Dla porównania spłata kredytu w formie równych rat kapitałowo-odsetkowych (annuitet dla całego okresu 30 lat) bez dopłaty wynosiłaby 4 213,44 zł.

Bezpieczny Kredyt 2% – przykład 1

Przykład 1

Bezpieczny Kredyt 2% – przykład 2

Przykład 2

Bezpieczny Kredyt 2% – przykład 3

Przykłady 3

Bezpieczny Kredyt 2% – przykład 4

Przykład 4

Bezpieczny Kredyt 2% – przykład 5

Przykład 5

Pytania i odpowiedzi:

BEZPIECZNY KREDYT 2%!

Umów się na spotkanie z ekspertem
w dogodnym czasie i miejscu.

Udostępnij