Refinansowanie kredytu hipotecznego

Jeśli uważasz, że raty Twojego kredytu hipotecznego są zbyt wysokie i nie są satysfakcjonujące, możesz przenieść swoje zadłużenie do innego banku. Taki proces nazywa się refinansowaniem kredytu hipotecznego.

Kredyt refinansowy to kredyt zaciągnięty w celu spłaty obecnego zobowiązania w innym banku. Takie rozwiązanie ma sens tylko w przypadku, gdy inny bank jest w stanie zaproponować bardziej korzystne warunki niż te, na których obecnie jest spłacany kredyt.

Największe znaczenie przy przenoszeniu kredytu ma marża kredytowa – jeśli obecny kredyt został zaciągnięty kilka lat temu, to dzięki zmianom ofert w bankach prawdopodobnie uda się znaleźć kredyt na zdecydowanie lepszych warunkach niż dotychczasowe. Okazać się może, że przy obecnych marżach wysokość miesięcznej raty będzie dużo niższa niż przy marży wynegocjowanej kilka lat wcześniej.

Umów się na bezpłatne spotkanie!

Bezpłatne spotkanie z ekspertem finansowym w dogodnym czasie i miejscu.

Powodów do przeniesienia kredytu do innego banku poza korzyścią ekonomiczną może być kilka:

  • brak zgody banku na zmianę zabezpieczenia kredytu hipotecznego
  • brak zgody banku na zwiększenie zaangażowania kredytowego
  • brak zgody banku na wydłużenie okresu spłaty
  • brak zgody banku na renegocjowanie warunków umowy

Podczas ubiegania się o kredyt refinansowy można dokonać następujących zmian:

  • zmienić okres kredytowania
  • zmienić sposób spłaty rat kredytu z równych na malejące lub na odwrót
  • podwyższyć kwotę kredytu
  • zmienić termin spłaty raty kredytu
  • dokonać spłaty innych zobowiązań tj. karty kredytowe czy pożyczki gotówkowe

Na co należy zwrócić uwagę?

Podczas procesu refinansowania kredytu należy zwrócić uwagę na koszty związane z takim refinansowaniem tzn. prowizją za udzielenie nowego kredytu, koszty ponownej wyceny nieruchomości czy opłaty sądowe związanie ze zamianą banków w księdze wieczystej.

Dodatkowo do czasu ustanowienia hipoteki w księdze wieczystej kredyt będzie droższy o tzw. ubezpieczenie pomostowe. Należy pamiętać również, że bank od którego „odchodzimy” może obciążyć nas kosztem prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu. W większości wypadków prowizja za wcześniejszą spłatę jest pobierana od klientów przez pierwsze 3-5 lat od zawarcia umowy kredytu.

Dlatego każde refinansowanie kredytu hipotecznego warto przeanalizować z ekspertem finansowym, który przedstawi Państwu wszystkie zalety i wady takiej operacji.