Pekao

Pekao S.A. – ustanawianie hipoteki na działce rolnej

Ireneusz Bąk Kredyt hipoteczny, Zabezpieczenie kredytu

Bank Pekao S.A. na nowo dopuszcza możliwość ustanowienie hipoteki na działce rolnej po wejściu ustawy, która czeka na podpis Prezydenta.

W związku z przyjętą przez Sejm i Senat „Ustawą z dnia 6 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece” została ona skierowana do podpisu Prezydenta. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

O ograniczeniach co do możliwości zabezpieczenia na gruntach rolnych przeczytasz tutaj.

Z chwilą wejścia ustawy w życie przestanie obowiązywać zapis art. 68 ust. 2a ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Tym samym możliwe będzie ponowne przyjęcie i rozpatrzenie wniosków od Klientów wnioskujących o kredyty mieszkaniowe. Dotyczy to tych Klientów, którzy otrzymali decyzję negatywną ze względu na brak możliwości odpowiedniego zabezpieczenia kredytu na nieruchomości o charakterze rolnym. Oczywiście będzie też możliwe bieżące przyjmowanie takich wniosków.

Budujesz dom? Szukasz finansowania?

Umów się na spotkanie z ekspertem w dogodnym czasie i miejscu.

Wnioski o udzielenie kredytu mogą już być przyjmowane przez bank. Natomiast wnioski o wpis hipoteki mogą być składane w sądach wieczystoksięgowych dopiero po wejściu Ustawy w życie.

Udostępnij