wniosek o wykreslenie hipoteki

Wniosek o wpis hipoteki – jak prawidłowo wypełnić

Ireneusz BąkZabezpieczenie kredytu

[aktualizacja 19-07-2024 r.]

Działając w tej branży prawie 26 lat doskonale zdajemy sobie sprawę, jak ciężko klientom przebrnąć przez stos różnego rodzaju formularzy czy wniosków. Dlatego też postanowiliśmy napisać serię poradników o tym jak samemu można w łatwy sposób wypełnić wniosek do Sądu. Wniosek taki może dotyczyć aktualizacji danych, odłączenia/wyodrębnienia części nieruchomości, zmiany właściciela, wpisu roszczenia, wpisu hipoteki czy wykreślenia hipoteki.

Dzisiejsza część będzie dotyczyła wpisu hipoteki stanowiącej zabezpieczenie kredytu hipotecznego.
Na samym początku proszę pamiętać, aby wypełniony wniosek mieć w dwóch kopiach, ponieważ jedna kopia zostaje w Sądzie a druga jest dla nas jako potwierdzenie złożenia wniosku.

Link do wersji elektronicznej wniosku: Wniosek o wpis w księdze wieczystej

Złożenie wniosku w Sądzie wiąże się z uiszczeniem opłaty w wysokości: 200 zł (jak to zrobić opisaliśmy poniżej).

I. Strona 1
 1. Strona pierwsza wniosku KW-WPIS – tutaj wypełniamy 3 pola:
  • Sąd Rejonowy: wpisujemy odpowiedni Sąd Rejonowy, który ma wydział Ksiąg Wieczystych
  • Wydział Ksiąg Wieczystych: wpisujemy cyframi rzymskimi numer Wydziału Ksiąg Wieczystych z danego Sądu Rejonowego
  • Numer Księgi Wieczystej: wpisujemy numer księgi wieczystej nieruchomości, której ma dotyczyć ustanowienie hipoteki

wpis hipoteki

II. Strona 2

Strona druga wniosku KW-WPIS – tutaj wypełniamy 1 pole:

 • Wpis prawa, ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością, roszczenia lub hipoteki: na początek zakreślamy krzyżyk oraz wypełniamy pole „Treść żądania”. W naszym wypadku wpis będzie dotyczył ustanowienia hipoteki. Żądanie to może mieć treść jak poniżej. Puste miejsca uzupełniamy zgodnie z umową kredytową oraz z informacją z banku oraz łącznej wysokości hipoteki. O wysokości ustanawianej hipoteki przeczytasz więcej tutaj: Jak banki podchodzą do ustanawiania wysokości hipoteki?

wpis hipoteki

III. Strona 3

Strona trzecia wniosku KW-WPIS – tutaj wypełniamy praktycznie wszystkie pola:

  • dane wnioskodawcy/uczestnik postępowania: przede wszystkim w pierwszej kolejności skreślamy czy w poniższych rubrykach będą uzupełniane dane wnioskodawcy (czyli właściciela nieruchomości, który chce dokonać wpisu) czy uczestnika postępowania (na przykład dane banku, który udzielił nam kredytu na zakup nieruchomości). Wypełniamy wszystkie pola które dotyczą osoby fizycznej, czyli: PESEL, nazwisko, imię, imię ojca, imię matki, miejsce zamieszkania oraz adres doręczeń.
  • jeden wnioskodawcaw takiej sytuacji wypełniamy tylko jedną rubrykę jako Wnioskodawca oraz kolejną rubrykę jako Uczestnik postępowania (czyli dane banku).
  • dwóch wnioskodawcówkiedy występuje dwójka wnioskodawców wypełniamy dla każdego z wnioskodawców po jednej rubryce.

Wpis hipoteki

IV. Strona 4

Strona czwarta wniosku KW-WPIS – tutaj wypełniamy rubryki Wnioskodawca/Uczestnik postępowania, Wykaz dokumentów dołączonych do wniosku oraz pole gdzie składamy podpisy:

  • dane wnioskodawcy/uczestnik postępowania: w większości wypadków ta rubryka będzie wypełniana danymi banku, który finansuje zakup naszej nieruchomości. Należy wypełnić takie pola, jak: REGON, nazwa banku, dane adresowa banku oraz adres do doręczeń (może to być adres centrali banku, ale może też to być adres konkretnego oddziału banku w danym mieście).
  • wykaz dokumentów: jeśli dołączamy KW-WU Załącznik – Wnioskodawca/uczestnik postępowania musimy uzupełnić pole liczba załączników. Dodatkowo musimy wypisać jakie dokumenty załączamy do wniosku o ustanowienie hipoteki. Przeważnie będą to: zaświadczenie o udzielonym kredycie, oświadczenie o wpis hipoteki oraz może się pojawić pełnomocnictwo  ze strony banku do podpisywania oświadczenia o wpis hipoteki.
 • podpisy: tutaj wpisujemy imię i nazwisko wszystkich wnioskodawców, bieżącą datę oraz podpisują się czytelnie wszyscy wnioskodawcy.

Wpis hipoteki

V. Opłata za ustanowienie hipoteki

Za ustanowienie hipoteki trzeba zapłacić 200 zł opłaty. Jak to zrobić?

 • kupno elektronicznych znaków opłaty sądowej – gotówkowo w kasie sądu, bezgotówkowo w automacie w sądzie lub online pod adresem https://oplaty.ms.gov.pl/ (znaki kupione online należy wydrukować i dołączyć do wniosku),
 • przelew tradycyjny na rachunek bankowy sądu z podaniem w tytule przelewu numeru księgi wieczystej i informacji, że opłata dotyczy ustanowienia hipoteki (najlepiej wydrukować potwierdzenie przelewu i dołączyć do wniosku)

Na sam koniec pozostaje nam tylko udać się do Sądu i złożyć wniosek w biurze podawczym.

Proszę pamiętać, że od ustanowienia hipoteki należy odprowadzić podatek PCC w wysokości 19 zł w terminie 14 dni od momentu złożenia wniosku o ustanowienie hipoteki.

Jeśli uważasz, że poradnik był pomocny, to prosimy – polub naszego fanpage na Facebook’u

Wystarczy kliknąć w ten link: Dom Finansowy

Udostępnij