Bezpieczny Kredyt 2%

Informacja dot. osiągnięcia ustawowych progów limitów dopłat w Bezpiecznym kredycie 2%

Ireneusz BąkBanki, Bezpieczny kredyt 2%, Kredyt hipoteczny, Kredyty hipoteczne, Kredyty mieszkaniowe

Poniżej przekazujemy informację z Banku Gospodarstwa Krajowego w sprawie wstrzymania przyjmowania wniosków o udzielenie Bezpiecznego kredytu 2%:

„Z zarejestrowanych w systemie ewidencji dopłat wniosków o udzielenie Bezpiecznego kredytu 2% wynika, że osiągnięte zostały ustawowe progi limitów dopłat (90 proc. dla roku 2024 i 75 proc. dla kolejnych lat). Dlatego 1 stycznia 2024 r. opublikujemy w Biuletynie Informacji Publicznej BGK komunikat o wstrzymaniu przyjmowania wniosków przez banki kredytujące od dnia następnego (2 stycznia 2024 r.).

Jednocześnie informujemy, że prawo do dopłat uzyskają kredytobiorcy, których wnioski złożone do 31 grudnia 2023 roku włącznie, zostaną prawidłowo zarejestrowane przez banki kredytujące w systemie ewidencji dopłat do końca dnia 7 stycznia 2024 r.

Informację tę przekazaliśmy bankom kredytującym.”

Źródło: www.bgk.pl