WIRON

WIRON co to jest i czym różni się od WIBOR-u?

Ireneusz BąkBanki, Kredyt hipoteczny, Kredyty mieszkaniowe, WIBOR, WIRON

Wskaźnik WIBOR jest podstawą wyliczania oprocentowania w setkach tysięcy umów kredytowych. Jego epoka wkrótce się skończy i zastąpi go inny indeks ? WIRON. Wyjaśniamy, kiedy to nastąpi i czym różnią się oba mierniki.

Czym jest WIRON?

WIRON (Warsaw Interest Rate Overnight) jest indeksem transakcyjnym opracowanym na podstawie jednodniowych transakcji depozytowych (overnight) zawieranych pomiędzy bankami, instytucjami finansowymi i dużymi przedsiębiorstwami. Administratorem wskaźnika WIRON jest GPW Benchmark S.A.
? spółka wchodząca w skład grupy kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych (GPW).

Docelowo WIRON ma zastąpić znany dotychczas WIBOR ? zmiany będą wprowadzane sukcesywnie do ofert banków, a zgodnie z wytycznymi Narodowej Grupy Roboczej, cały proces ma zostać przeprowadzony do końca 2024 roku. W rezultacie, na początku 2025 WIBOR ma ostatecznie zniknąć z obiegu. Zgodnie z zamysłem, WIRON ma stać się jednym z kluczowych, najważniejszych czynników decydujących o wysokości oprocentowania kredytów (m.in. hipotecznych) w kraju. Nowy wskaźnik będzie stosowany zarówno w przypadku umów finansowych (kredyty), jak i papierów dłużnych.

Różnice pomiędzy WIRON a WIBOR

Jedną z zasadniczych różnic jest fakt, że WIBOR uwzględnia prognozy, czyli pewne przewidywania na kilka miesięcy ?do przodu?. Przykładowo, na bazie dzisiejszych transakcji tworzone są prognozy dotyczące kosztu, po jakim banki dopiero będą pożyczać sobie pieniądze.

WIRON to wskaźnik, który bazuje na rzeczywiście wykonanych transakcjach jednodniowych (tzw. overnight). GPW Benchmark, który jest oficjalnym administratorem indeksu wylicza go także na podstawie szerszego wachlarza transakcji ? nie skupia się przy tym jedynie na transakcjach międzybankowych.

Szukasz kredytu mieszkaniowego?

Umów się na spotkanie z ekspertem w dogodnym czasie i miejscu.

Od kiedy będzie obowiązywał WIRON

Tak jak pisaliśmy, WIRON może być już stosowany od grudnia 2022 m.in. w nowych umowach kredytowych. Jednak na chwilę obecną żaden bank nie zdecydował się na wprowadzenie do swoich ofert kredytu mieszkaniowego opartego na wskaźniku WIRON. Na stałe jednak ma wejść w życie na początku 2025 roku. Wówczas WIRON zastąpi dotychczas stosowany WIBOR.

W 2022 r. przeprowadzona została faza przygotowawcza, w ramach której m.in. został wybrany docelowy wskaźnik referencyjny oraz opracowano działania mające na celu jego bezpieczną i skuteczną implementację. Plany na kolejne lata obejmują jeszcze 3 etapy:

  • Fazę wprowadzania (2023) ? obejmuje ona m.in. wprowadzenie wskaźnika WIRON do umów
    i instrumentów finansowych, pojawienie się kredytów z indeksem WIRON równolegle do oferowanych kredytów opartych na WIBOR, prowadzenie kampanii edukacyjnej i informacyjnej budującej świadomość związaną z wprowadzeniem nowego wskaźnika.
  • Fazę wyprowadzania (2024) ? etap ten zakłada m.in. budowę przestrzeni do wycofania instrumentów i produktów finansowych opartych na WIBOR i zastąpienia ich rozwiązaniami
    z WIRON, wprowadzenie przez banki kredytów mieszkaniowych oprocentowanych według stopy składanej na podstawie indeksu WIRON, emisję obligacji własnych, w tym obligacji banków oraz obligacji korporacyjnych stosujących indeks WIRON lub stałą stopę procentową.
  • Fazę finalizacji (2025) ? zwieńczeniem procesu będzie powszechne stosowanie wskaźnika WIRON oraz zaprzestanie kalkulacji publikacji stawek referencyjnych WIBID i WIBOR. Zgodnie z rozporządzeniem MF, instytucje finansowe dokonają konwersji istniejących umów i instrumentów stosujących WIBOR.

Gdzie sprawdzić aktualną wartość wskaźnika WIRON?

Informacje dotyczące bieżącej wartości wskaźnika WIRON dostępne są na stronie internetowej administratora tego indeksu, czyli GPW Benchmark S.A. (https://gpwbenchmark.pl/). W tym samym miejscu można sprawdzić także notowania stawek referencyjnych WIBOR i WIBID (roczna stawka oprocentowania, jaką banki zapłacą za środki przyjęte w depozyt od innych banków). Administrator zapewnia również dostęp do danych historycznych obejmujących zarówno wskaźniki transakcyjne, jak
i stawki referencyjne. Indeks WIRON jest publikowany codziennie.

Udostępnij