gwarancja COSME

Gwarancja COSME już dostępna!

Ireneusz BąkGwarancje

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że mamy możliwość oferowania kredytów bez zabezpieczeń rzeczowych z gwarancją COSME.

Przede wszystkim co to jest gwarancja COSME?

Jest to program ramowy na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw 2014-2020 COSME jest programem Komisji Europejskiej nakierowanym na wspieranie europejskich małych i średnich przedsiębiorstw. Jego budżet to ok. 2,3 mld EUR, z czego ok. 1,3 mld to środki przeznaczone na instrumenty finansowe (dłużne i kapitałowe). Programem zarządza Europejski Fundusz Inwestycyjny w ramach tzw. umowy powierzenia zawartej z Komisją Europejską.

Jesteś zainteresowany gwarancją COSME?

Umów się na spotkanie z ekspertem w dogodnym czasie i miejscu.

Gwarancja jest formą zabezpieczenia kredytu obrotowego lub inwestycyjnego na wypadek gdyby kredytobiorca nie spłacił kredytu w terminie określonym w umowie kredytowej. Gwarancja daje bankowi udzielającemu kredytu pewność jego spłaty. Jeśli kredytobiorca nie będzie mógł oddać kredytu z własnych środków, to spłaty dokona udzielający gwarancji, czyli gwarant. W takiej sytuacji dalsze rozliczenia będą prowadzone pomiędzy gwarantem a przedsiębiorcą. Przedsiębiorca będzie zobowiązany zwrócić wypłaconą z gwarancji kwotę wraz z odsetkami.

Do kogo skierowany jest produkt gwarancyjny:

 • Mikro-, mali i średni przedsiębiorcy, którzy poszukują zabezpieczenia kredytu obrotowego lub inwestycyjnego.

Parametry gwarancji:

 • gwarancją mogą zostać objęte tylko nowe kredyty obrotowe lub inwestycyjne
 • nie stanowi pomocy publicznej
 • maksymalna kwota kredytu wynosi 600 000 zł
 • zakres gwarancji BGK ? 80 proc. wartości kredytu
 • maksymalny okres gwarancji wynosi 27 miesięcy dla kredytu obrotowego lub 99 miesięcy dla kredytu inwestycyjnego
 • prowizja za udzielenie gwarancji ? 1 proc. w skali roku

Korzyści dla przedsiębiorców:

 • brak konieczności zastawiania własnego majątku w celu uzyskania kredytu, gwarancja BGK jako główne zabezpieczenie kredytu (brak tzw. ?twardych zabezpieczeń?)
 • alternatywa dla przedsiębiorców którzy wyczerpali limit pomocy de minimis, nie mogą lub nie zamierzają skorzystać z gwarancji BGK oferowanej w formule de minimis
 • brak wykluczeń sektorowych charakterystycznych dla pomocy de minimis
 • nieskomplikowane formalności przy składaniu wniosku ? m.in. nie ma konieczności wypełniania dokumentów związanych z pomocą de minimis
 • wnioski o gwarancję składane razem z wnioskiem o kredyt

Udostępnij