tarcza antykryzysowa

Jak złożyć wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec ? maj 2020 r.

Ireneusz BąkUbezpieczenia

Możesz złożyć do ZUS wniosek o zwolnienie z opłacania składek za trzy miesiące – od 1 marca do 31 maja 2020 r.  Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych.

Zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek ZUS za marzec – maj 2020 r. dotyczą:

 • osób wykonujących działalność pozarolniczą przed 1 lutego 2020 r. i opłacających składki na własne ubezpieczenia,
 • płatników składek, którzy prowadzili firmę przed 1 lutego 2020 r. i zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 osób na 29 lutego 2020 r.,

Warunki, aby skorzystać ze wsparcia:

 • Wykonywałeś działalność pozarolnicza przed 1 lutego 2020 r. i opłacałeś składki na własne ubezpieczenia lub byłeś płatnikiem składek przed tą datą i zgłosiłeś do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 osób na 29 lutego 2020 r.
 • Gdy opłacasz składki wyłącznie na własne ubezpieczenia Twój przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek nie może przekroczyć kwoty 15 681 zł., tj. 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto. Jeśli składamy dziś wniosek to bierzemy przychód z marca 2020r.
 • Musisz złożyć wniosek do ZUS do 30 czerwca 2020 r.
 • Musisz złożyć dokumenty rozliczeniowe za okres marzec-maj 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. chyba, że zgodnie z przepisami jesteś zwolniony z ich składania.
 • Ze zwolnienia ze składek nie skorzystają firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i nie regulowały należności, w tym składek pobieranych przez ZUS.

Poniżej przedstawiamy instrukcję wypełnienia wniosku RDZ przez PUE ZUS. Do wniosku musisz dołączyć Załącznik do wniosku elektroniczne RDZ.xls. Wiemy, że są problemy z zalogowaniem się na konta i są trudności w wysyłce dokumentów. Dlatego też podłączamy wniosek w formie papierowej (wersja word oraz pdf), który można złożyć do dowolnej placówki ZUS lub wysłać pocztą. Proszę wpiszcie swój numer telefonu, adres mailowy w ten sposób ZUS szybko się z wami skontaktuje.  

Czy możesz się odwołać od decyzji ZUS:

 • Jeśli nie zgadzasz się z decyzją odmawiającą zwolnienia z opłacania składek, możesz złożyć wniosek do Prezesa ZUS o ponowne rozpatrzenie sprawy.  Wystarczy, że złożysz pismo w tej sprawie do placówki ZUS. Masz na to 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Jak złożyć wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec ? maj 2020 r. (RDZ)

Jak wysłać wniosek RDZ:

 1. zaloguj się do swojego konta na PUE ZUS
 2. przejdź do zakładki Płatnik
 3. z bocznego menu wybierz [Dokumenty i Wiadomości] ? [Dokumenty robocze]
 4. kliknij przycisk [Utwórz nowy] – wniosek RDZ możesz wybrać z listy dostępnych dokumentów

albo wyszukać np. po nazwie, korzystając z filtra

 1. po zaznaczeniu wniosku kliknij [Utwórz dokument].
 1. Wniosek możesz utworzyć także z menu [Usługi] ? [Katalog usług]
 1. Wyświetli Ci się formularz do wypełnienia. Automatycznie wypełnią się Twoje dane identyfikacyjne oraz adres mailowy, a jeśli jest podany to również numer telefonu. We wniosku podaj adres do korespondencji w tej sprawie. Dane adresowe pobiorą się jeśli na koncie w ZUS masz podany adres do korespondencji.

W formularzu :

na stronie 2 w  sekcji II [Treść wniosku] zaznacz właściwą dla siebie opcję:

 • Jeśli zgłaszasz do ubezpieczeń mniej niż 10 ubezpieczonych lub wypełniasz wniosek w imieniu takiego płatnika ? wypełnij pierwszy blok tego wniosku.
 •  Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą i opłacasz składki wyłącznie za siebie lub wypełniasz wniosek w imieniu takiego płatnika ? wypełnij drugi blok
 • Jeśli jesteś osobą duchowną lub wypełniasz wniosek w imieniu takiego płatnika wypełnij ostatni blok w tej części
 1. Wybierz przycisk ?Sprawdź? – system podpowie Ci, czy uzupełniłeś wszystkie wymagane pola. Jeśli poprawnie wypełniłeś wniosek – zapisz go, a następnie zamknij formularz.
 2. Jeżeli wypełniłeś blok pierwszy lub drugi do wniosku dołącz załącznik. Kliknij [Dodaj załączniki] wybierz z dysku zapisany plik i dołącz do wniosku RDZ.

Jeśli zapomnisz dodać załącznika ? system Ci o tym przypomni. Otrzymasz odpowiedni komunikat:

Po wybraniu przycisku ?Wyślij? wyświetli się komunikat z oświadczeniem, że podpisanie wniosku oznacza akceptację i podpisanie wszystkich oświadczeń zawartych we wniosku:

Po akceptacji wybierz sposób odbioru wiadomości zwrotnej z ZUS oraz wskaż podpis, którego chcesz użyć.

Jak podpisać wniosek RDZ?

Wniosek możesz wysłać elektronicznie za pomocą:

 • kwalifikowanego podpisu elektronicznego,
 • podpisu zaufanego (PZ ePUAP) lub
 • podpisu osobistego (e-dowodu).

Podpis zaufany jest bezpłatny. Aby go uzyskać, złóż wniosek o profil na stronie internetowej www.pz.gov.pl. Następnie potwierdź swoją tożsamość w placówce ZUS, w urzędzie miasta lub gminy albo za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

Podpis kwalifikowany wydają centra certyfikacji. Jest to usługa płatna. Jej koszt zależy m.in. od okresu ważności, na jaki zostaje wydany certyfikat.

Podpis osobisty (e-dowód) możesz uzyskać bezpłatnie przy składaniu wniosku o nowy dowód osobisty. Certyfikat podpisu osobistego znajdzie się w e-dowodzie. Aby korzystać z podpisu osobistego, musisz mieć czytnik NFC do e-dowodu oraz zainstalować na swoim komputerze odpowiednie oprogramowanie.

Jeśli posiadasz kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany (PZ ePUAP) lub podpis osobisty (e-dowód) i chcesz wysłać wniosek, wybierz przycisk ?Wyślij?.

źródło: www.zus.pl

Udostępnij