Deutsche Bank

Deutsche Bank – db pożyczka pod aktywa

Ireneusz BąkKredyt finansowy

[AKTUALIZACJA:

W związku z przeniesieniem wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. do Santander Bank Polska S.A. obejmującej bankowość detaliczną i business banking, wraz z domem maklerskim DB Securities S.A., z wyłączeniem portfela kredytów mieszkaniowych oraz pożyczek hipotecznych, denominowanych w walutach obcych produkty te nie są już oferowane przez Deutsche Bank Polska S.A. Link: Informacje o DB Polska]

Dzięki pożyczce pod aktywa możesz jednocześnie zarabiać i wydawać, oszczędzać na bezpieczną przyszłość.

Jak to możliwe? To proste! db Pożyczka pod Aktywa pozwala Ci pozostawić zgromadzone na rachunku środki, lokaty, fundusze inwestycyjne, czy inwestycje giełdowe nietknięte, zapewniając gotówkę na bieżące wydatki w kwocie zależnej od wysokości zainwestowanego kapitału.

> Kto może ubiegać się o pożyczkę:
– osoby fizyczne,
– osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub wykonujące tzw. wolny zawód ? wyłącznie do użytku prywatnego.

> Waluta kredytu: 
– PLN,
– EUR,
– USD.

Skorzystaj z oferty Deutsche Banku

Umów się na spotkanie z ekspertem w dogodnym czasie i miejscu.

> Ocena zdolności kredytowej:
– brak,
– ocenie podlega jedynie rodzaj i wartość zabezpieczenia.

> Przykładowe zabezpieczenia:
– blokada lub zastaw na aktywach – łatwo zbywalne papiery wartościowe notowane na GPW,
– jednostki uczestnictwa w otwartych funduszach inwestycyjnych,
– gotówka zdeponowana na rachunku bankowym lub lokacie terminowej.

> Kwota minimalna i maksymalna:
– kwota minimalna: od 20.000 zł* lub równowartość w walutach obcych,
– kwota maksymalna: nieograniczona, uzależniona od rodzaju i wartości zabezpieczenia.

> Okres kredytowania:
– maksymalny okres kredytowania: do 5 lat.

> Sposób spłaty:
– miesięczne równe raty kapitałowo-odsetkowe,
– miesięczne malejące raty kapitałowo-odsetkowe.

W przypadku pożyczek udzielanych na okres do 1 roku możliwe również:
– odsetki miesięczne, jednorazowa spłata kapitału na koniec okresu kredytowania,
– pożyczka w formie odnawialnej linii kredytowej.

Oferta promocyjna (dotyczy nowych pożyczek w PLN w kwocie ? 20.000 PLN).
– dla kwoty od 100.000,00 PLN – marża: 2,0%, prowizja: 1,0%
– dla kwoty od 50.000,00 PLN do 99.999,99 PLN – marża: 2,5%, prowizja: 1,5%
– dla kwoty od 20.000,00 PLN do 49.999,99 PLN – marża: 3,0%, prowizja: 1,5%

Pożyczkę możesz nadpłacać w każdej chwili, zmniejszając podstawę bazową pożyczki. Dodatkowo, będziesz otrzymywał comiesięczne zestawienia spłaty kredytu.

*min kwota 5.000 zł – w przypadku zabezpieczenia: gotówką zdeponowaną na rachunku Deutsche Bank Polska, lokatą terminową lub polisami lokacyjnymi dystrybuowanymi przez Deutsche Bank Polska

Źródło: www.deutschebank.pl

Udostępnij